email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Arhiva : : Archive

Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi 
“Male promene-veliki posao”

održan 25. i 26. septembra 2018.


Seminar - obuka

Uzorkovanje
Validacija procesa i procena merne nesigurnosti

održan 13. juna 2018.


PT Sampling SHI - 2018
4. krug: jun - avgust 2018.Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja vode iz reke Dunav u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka

Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
održan 23. maj 2018.


PT Sampling SHI - 2018
3. krug: mart - maj 2018.
Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja prirodne vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka

Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
održan 25. aprila 2018. 


Seminar - obuka
Sledljivost i  ciljna merna nesigurnost - zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025
održan 28. marta 2018. 


Seminar - obuka
Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
održan 21. februara 2018. 


Predavanje: Dr Dragomir B. Bukur, Texas A&M Univerzitet, SAD
Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis
Četvrtak 28. 12. 2017, 10:30 h, Svečana sala TMF III sprat


Seminar - obuka
Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
održan 5. decembra 2017. 


Seminar - obuka
Procena parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda
održan 1. novembra 2017.


Dvodnevni seminar - obuka
Interna kontrola i verifikacija performansi opreme, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:200
održan 2 i 3. oktobra 2017. godine


PT Sampling SHI - 2017
2. krug: juni - septembar 2017
Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka 
Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
održan 24. maja 2017. godine


Seminar - obuka
Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
održan 26. aprila 2017. godine


Seminar - obuka
Implementacija tehničkih zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u laboratorijskoj praksi sa kursom za interne proverivače
održan 29. marta 2017. godine


PT Sampling SHI-2017
Niš, 22. mart 2017.
Fotografije


Seminar - obuka
Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
održan 22. februara 2017. godine


Seminar - obuka
Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
održan 14. decembar 2016. godine


6th International Symposium on High Pressure Processes Technology

Šesti međunarodni simpozijum o tehnologiji procesa pod visokim pritiscima
EFCE event No.708
Belgrade, September 8-11, 2013


Prof. Ronald A. Siegel, University of Minnesota, USA
Lecture: Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
September 2012


Fourth European Summer School on Electrochemical Engineering - ESSEE4
Četvrta Evropske letnje škole za elektrohemijsko inženjerstvo - ESSEE 4
September 2006., Palić, Serbia


M. P. Duduković
Chemical Reaction Engineering (CRE), Environmental Protection and Sustainable Development, pdf file, 12.3 MB
Plenarno predavanje na SEECCHE1, septembar 2005, Beograd, Srbija
Plenary Lecture on SEECCHE1, September 2005, Bekgrade, Sebia

Vesti : : News

 •  HemInd 2018 no5 Cover

  Vol .72, No. 5 je publikovan
  Vol. 72, No. 5 was published

   
 • Cover

  Vol. 24, No 3 was published

   
 • Seminar - Obuka

  Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi “Male promene-veliki posao”

  29. i 30. oktobar 2018. 
  Prijava (do 23. oktobra 2018)

  detaljnije.....

   
 • Novi Impakt Faktori

  Hemijska industrija 
  IF 2017 - 0.591
  (5 year IF 0.608

  Engineering, Chemical
  114/137 (5 year 116/137) 

  CI&CEQ
  IF 2017 - 0.944 
  (5 year IF 1.020)
  Chemistry, Applied 54/71
  (5 year 53/71) 
  Eng, Chem. 101/137
  (5 year 96/137)