email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminari - Stručne obuke : : Training Courses

Ocena korisnika:  1 / 5

Zvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminari - Stručne obuke

Savez hemijskih inženjera redovno organizuje Seminare - Srtučne obuke iz sledećih oblasti:

  • Implementacija interne kontrole kvaliteta  u laboratorijama
  • Validacija metoda u laboratorijskij praksi.
  • Procena merne nesigurnosti
  • Ispitivanje i obrada rezultata međulaboratorijskim ispitivanjem
  • Zahtevi standarda SRPS ISO 15189 - akreditovani seminar za biohemičare i medicinare  koji  rade sa humanim materijalom
  • Procene parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda 
  • Implementacija tehničkih zahteva standarda ISO/IEC 17025:2006 u laboratorijskoj praksi  sa kursom za interne proverivače
  • Interna kontrola i verifikacija performansi opreme, u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2006
  • Uzorkovanje -Validacija procesa i procena merne nesigurnosti
  • Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda

Informacije o aktuelnom seminaru dostupne su OVDE, a pregled održanih seminara je dostupan OVDE.

Vesti : : News

Seminar - Obuka

Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
21. februar 2018. 
Prijava (do 15. februara 2017.)

detaljnije.....


Hem. Ind.

Publikovan je Vol 71 No 6
Vol. 71, No 6 was published


Hem. Ind.
New Article In Press
Novi članak U štampi

stepwise protocol for drug permeation assessment that combines heat-separated porcine ear epidermis and vertical diffusion cells
Ivana Pantelić, Tanja Ilić, Bojan Marković, Sanela Savić, Milica Lukić, Snežana Savić
 

CI&CEQ
Vol. 23, No 3 was published