email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar, maj 2017

Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
24. maj 2017. godine

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat


Zašto je seminar važan?

Alternativni pristupi procene merne nesigurnosti su brojni, sa prednostima i manama i biraju se prema prirodi analitičke metode u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje kako bi se dostigli zahtevi za kompetentnost prema SRPS ISO /IEC 17025.

Postavlja se pitanje i u laboratorijama sa iskustvom u ovoj oblasti, koji je pristup pravi i kada je procenjena merna nesigurnost kompletna?

Kurs može da posluži kao dobra polazna literatura koja na jednom mestu nudi sve mogućnosti i novine u pristupima koje laboratorija može primeniti prema potrebama i mogućnostima u svojoj praksi.

Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za procenu nesigurnosti i pored već poznatih NORDTEST I EURACHEM pristupa koje smo obradili na prvom kursu. Materijal se bazira na:

 • ISO/TS 19036 - Mikrobiologija hrane i hrane za životinje -vodič za procenu merne nesigurnosti za kvantitativna određivanja i
 • SRPS ISO 11352:2014 - Kvalitet vode - Procena merne nesigurnosti na osnovu podataka dobijenih validacijom i  kontrolom kvaliteta
 • ISO/TS 21748 - Vodič za primenu procenjene ponovljivosti, reproduktivnosti i istinitosti u proceni merne nesigurnosti,

Sve navedene reference su potpuno u skladu sa EURACHEM CITAC /GUIDE Third Edition.

Seminar obuhvata procenu da li je dobijena merna nesigurnost realna u poređenju sa metodološkim performansama iz validacije, rezultata IQC i  rezultata PT šema.

Učesnik koji je završio obuku i dobio sertifikat, biće obučen za samostalnu procenu merne nesigurnosti svojih rezultata ispitivanja. 


Teme seminara

 • Uvod
 • Princip  procena merne nesigurnosti
 • Pristupi u proceni  merne nesigurnosti i statistika
 • Osvrt na ISO/TS 21748 - Vodič za primenu procenjene ponovljivosti, reproduktivnosti i istinitosti u proceni merne nesigurnosti
 • Osvrt na ISO/TS 19036 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Vodič za procenu merne nesigurnosti za kvantitativna određivanja
 • SRPS ISO 11352:2014 - Kvalitet vode - Procena merne nesigurnosti na osnovu podataka dobijenih validacijom I kontrolom kvaliteta
 • Generički primeri u proceni merne nesigurnosti 

Vežbe

Po hemijskim principima (volumetrija, gravimetrija, HPLC, spektrofotometrija, ...), kao i za mikrobiloška ispitivanja


Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse hemijskih i mikrobioloških laboratorija za ispitivanje  životne sredine i hrane, ali je statistički koncept univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025.

Vesti : : News

 • PT Aerosediment SHI 2022

  Međulaboratorijsko poređenje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja aerosedimenata
  Beograd, SHI, Kneza Miloša 9/III, 26. oktobar 2022 u 11.00 časova

     PRIJAVA  Detaljnije....

   
 • Seminar - Obuka

  VALIDACIJA PROCESA UZORKOVANJA I DOPRINOS U VREDNOVANOJ MERNOJ NESIGURNOSTI METODE

  ZAHTEVI NOVOG IZDANJA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

  četvrtak 27. oktobar 2022. godine
  Rok za prijavu: 24. oktobar 2022.

  PRIJAVA   detaljnije.....

   
 • Computer Aided Process Engineering (CAPE)

  The Computer Aided Process Engineering (CAPE), radna grupa European Federation of Chemical Engineering (EFCE) objavljuje otvorene pozicije za postdoktorske studije.

  Detaljnije informacije se nalaze na ovoj stranici: https://www.wp-cape.eu/index.php/available-positions/

   
   
 • 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY, ENVIRONMENT & DIGITAL TRANSITION
  Milano, Italy, 23-26 October, 2022
  Rok za slanje radova 15. decembar

  detaljnije...

   
 • Vol. 28, No 3 was published

   
 • Vol .76, No. 2 je publikovan
  Vol. 76, No. 2 was published

  New IF 2020 - 0.627

  New Article In Press

  There are currently no
  Articles In PressCurrently there is noad u štampi

   
 •  

  2nd International Conference on Advanced Production and Processing (ICAPP)

  October 20 to 22, 2022, Novi Sad, Serbia

  Detaljnije...