email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Članstvo : : Membership

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Članstvo

 Član Saveza hemijskih inženjera Srbije može biti pojedinac - Individualno članstvo, ili organizacija - Kolektivno članstvo

Individualno

Članarina za 2017. godinu iznosi 2000,00 dinara, za studente i penzionere 1000,00 dinara.
Članarina uključuje pretplate na štampana izdanja Saveza, časopise Hemijska industrija i CI&CEQ, koje možete preuzimati u prostorijama Saveza, Kneza Miloša 9/I.
Molimo Vas da popunite Pristupnicu i nakon toga uplatite iznos članarine na račun Saveza, na osnovu uputstava koje ćete primiti na Vašu E-mail adresu.
Ukoliko članarinu plaćate preko institucije, molimo Vas obratite se kancelariji Saveza radi dobijanja predračuna. Nakon evidentiranja uplate biće Vam dostavljena Članska karta, ili je možete preuzeti u prostorijama Saveza.

Vesti : : News

Seminar - Obuka

Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
21. februar 2018. 
Prijava (do 15. februara 2017.)

detaljnije.....


Hem. Ind.

Publikovan je Vol 71 No 6
Vol. 71, No 6 was published


Hem. Ind.
New Article In Press
Novi članak U štampi

stepwise protocol for drug permeation assessment that combines heat-separated porcine ear epidermis and vertical diffusion cells
Ivana Pantelić, Tanja Ilić, Bojan Marković, Sanela Savić, Milica Lukić, Snežana Savić
 

CI&CEQ
Vol. 23, No 3 was published