email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

O Savezu : : About AChE

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
Association of Chemical Engineers of Serbia
is Member Society and one of the founders off
European Federation of Chemical Engineers
logo efce Savez hemijskih inženjera Srbije 
je član i jedan od osnivača
Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo

Vesti : : News


 • HemInd 2019 no3 Cover

  Vol .73, No. 3 je publikovan

  Vol. 73, No. 3 was published

  New Article In Press 
  Trenutno nema radova u štampi

   
 • PRVI SIMPOZIJUM SEKCIJE ZA FARMACEUTSKE NAUKE
  sa međunarodnim učešćem

  Simpozijum Savremena istraživanja u farmaciji

  26. septembar 2019. · Novi Sad, Srbija

  detaljnije...

   
 • Cover 24 4 300

  Vol. 25, No 2 was published

   
 • Novi Impakt Faktori

  Hemijska industrija 
  IF 2018 - 0.566 
  (5 year IF 0.713

  Engineering, Chemical
  124/137 (5 year 117/137) 

  CI&CEQ
  IF 2017 - 0.806 
  (5 year IF 0.850)
  Chemistry, Applied 56/71
  (5 year 57/71) 
  Eng, Chem. 112/137
  (5 year 108/137)


   
 • 12th EUROPEAN CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING

  5th EUROPEAN CONGRESS OF APPLIED BIOTECHNOLOGY

  Rok za prijavu produžen do 31. marta!

  15-19 September, 2019 - Florence, Italy

  detaljnije...