email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Skupovi : : Meetings

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Skupovi

 • U junu 2001. godine održan je vrlo zapažen skup pod naslovom Osiromašeni uranijum - istine i zablude. Izdat je zbornik na CD-u.
 • U maju 2002. u saradnji sa Tehnološkim forumom NIS-RNP, Dr. M. P. Duduković, Washington University, St Louis, održao je dva predavanja:
 1. Experimental Validation of Computational Fluid Dynamics (CDF) Codes for Liquid-Solid Risers in Clean Alkylation Processes and
 2. Advances in Multiphase Reaction Engineering
 • U junu 2002. godine održan je seminar Neki aspekti razvoja prehrambene industrije i biotehnologijeIzdat je Zbornik sa saopštenim radovima.
 • U saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom, Savez hemijskih inženjera i njegov kolektivni član Društvo za biohemijsko inženjerstvo organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom Application of Immobilisation/Bioencapsulation in Medicine, Pharmacy, Food Techology and Biotechnology,  juni 2004., Beograd
  Paralelno sa konferencijom, prvi put u našoj zemlji održan je i sastanak grupe COST 840 koja se bavi sa raznih aspekata postojećim i budućim međunarodnim projektima i saradnjom, sopštenja su publikovana u svesci 6a, Vol. 58 Hemijske Industrije
 • Seminar-obuka Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama, održan 21. aprila 2005. godine u Beogradu.
 • I kongres hemijskog inženjerstva zemalja jugoistočne Evrope, Beograd 25. do 28. septembar 2005. Detalji na stranici: www.ache.org.rs/SEECCE1/
 • U saradnji sa Srpskim hemijskim društvom, Savez hemijskih inženjera bio je suorganizator Četvrte Evropske letnje škole za elektrohemijsko inženjerstvo - ESSEE 4, septembar 2006., Palić.
 • Profesor farmaceutike i biomedicinskog inženjerstva Ronald A. Siegel sa Univerziteta u Minesoti, SAD, održao je 2012. godine predavanje na temu: Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
 • U saradnji sa Radnom grupom Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo za procese pod visokim pritiscima, u Beogradu je 2013. godine održan Šesti međunarodni simpozijum o tehnologiji procesa pod visokim pritiscima 

Vesti : : News

Hem. Ind.
New Articles In Press
Novi članci U štampi
Seam pipes for process industry - fracture analysis by using ring-shaped specimens
Walid Musraty, Bojan Medjo, Nenad Gubeljak, Primož Štefane, Zoran Radosavljević, Zijah Burzić, Marko Rakin

Vladan Kašić, Slavica Radovan Mihajlović, Dragana Životić, Vladimir Simić, Jovica Stojanović, Živko Sekulić, Milan Kragović
 

CI&CEQ
Vol. 23, No 3 was published


Deminar - Obuka

Procena parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda
1. novembar 2017. 
Prijava (do 25. oktobra 2017.)

detaljnije.....


Hemijska Industrija 
publikovan je Vol. 71, sveska 4
Vol. 71, No. 4 was published


PT Sampling SHI-2017
Niš, 22. mart 2017.

Fotografije       Detaljnije.....