email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Skupovi : : Meetings

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Skupovi

 • U junu 2001. godine održan je vrlo zapažen skup pod naslovom Osiromašeni uranijum - istine i zablude. Izdat je zbornik na CD-u.
 • U maju 2002. u saradnji sa Tehnološkim forumom NIS-RNP, Dr. M. P. Duduković, Washington University, St Louis, održao je dva predavanja:
 1. Experimental Validation of Computational Fluid Dynamics (CDF) Codes for Liquid-Solid Risers in Clean Alkylation Processes and
 2. Advances in Multiphase Reaction Engineering
 • U junu 2002. godine održan je seminar Neki aspekti razvoja prehrambene industrije i biotehnologijeIzdat je Zbornik sa saopštenim radovima.
 • U saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom, Savez hemijskih inženjera i njegov kolektivni član Društvo za biohemijsko inženjerstvo organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom Application of Immobilisation/Bioencapsulation in Medicine, Pharmacy, Food Techology and Biotechnology,  juni 2004., Beograd
  Paralelno sa konferencijom, prvi put u našoj zemlji održan je i sastanak grupe COST 840 koja se bavi sa raznih aspekata postojećim i budućim međunarodnim projektima i saradnjom, sopštenja su publikovana u svesci 6a, Vol. 58 Hemijske Industrije
 • Seminar-obuka Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama, održan 21. aprila 2005. godine u Beogradu.
 • I kongres hemijskog inženjerstva zemalja jugoistočne Evrope, Beograd 25. do 28. septembar 2005. Detalji na stranici: www.ache.org.rs/SEECCE1/
 • U saradnji sa Srpskim hemijskim društvom, Savez hemijskih inženjera bio je suorganizator Četvrte Evropske letnje škole za elektrohemijsko inženjerstvo - ESSEE 4, septembar 2006., Palić.
 • Profesor farmaceutike i biomedicinskog inženjerstva Ronald A. Siegel sa Univerziteta u Minesoti, SAD, održao je 2012. godine predavanje na temu: Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
 • U saradnji sa Radnom grupom Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo za procese pod visokim pritiscima, u Beogradu je 2013. godine održan Šesti međunarodni simpozijum o tehnologiji procesa pod visokim pritiscima 

Vesti : : News

Hem. Ind.

Publikovan je novi broj
New Issue was published

HemInd 2018 no4 Cover

 

CI&CEQ

Vol. 24, No 2 was published


Novi Impakt Faktori

Hemijska industrija 
IF 2017 - 0.591
(5 year IF 0.608

Engineering, Chemical
114/137 (5 year 116/137) 

CI&CEQ
IF 2017 - 0.944 
(5 year IF 1.020)
Chemistry, Applied 54/71
(5 year 53/71) 
Eng, Chem. 101/137
(5 year 96/137)