email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Sampling

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PT Sampling SHI - 2018

3. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja prirodne vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -

Period međulaboratorijskog uporednog merenja: 22. mart 2018. (Svetski dan voda)

Program ispitivanja osposobljenosti »

Provajder PT šeme
Savez hemijskih inţenjera, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
Kontakt osoba: Generalni sekretar Tatijana Duduković
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podugovarač za ispitivanja adekvatnosti mernog mesta i uzorka, homogenosti i stabilnosti
Javno Komunalno Preduzeće za vodovod i kanalizaciju Naissus Niš
Sektor sanitarne kontrole sa 
laboratorijom, Niš-Mediana, Knjeginje Ljubice 1/1, 18000 Niš

Akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025 (Akreditacioni broj 01-425, ATS)

Predmet ispitivanja PT šeme

Test materijal je prirodna voda za piće, koja se uzorkuje iz Niškog vodovodnog sistema (NIVOS), vodovodni sistem ”Studena”.
Metoda izbora je SRPS ISO 5667- 5, uz dodatne smernice date u SRPS ISO 5667- 3.
Od laboratorija učesnica se očekuje da izvrše uzorkovanje sa istog mernog mesta, a u skladu sa sopstvenom procedurom, što podrazumeva korišćenje sopstvenog pribora za uzokovanje sa ambalažom. Sama merenja na mernom mestu i u laboratoriji, dalje se vrše metodama koje laboratorija inače koristi prilikom rutinskih ispitivanja vode.

detaljnije....


KATALOG

Važni datumi

Prijava  do 26. februara 2018.
Uplata kotizacije  do 15. marta 2018.
Dostavljanje podataka o učesnicima         do 16. marta 2018.
Stručni sastanak  22. mart 2018.
Uzorkovanje 22. mart 2018.
Dostavljanje rezultata najkasnije do 3. aprila 2018.
Završni izveštaj  ≈ 15. maj 2018.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 210.00 € (dinarska protivvrednost) + PDV i obuhvata:

 • Troškove organizacije
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu
 • Sertifikat za učesnike
 • Osveženja za učesnike: 
  • kafa, sok, … tokom uvodnog sastanka
  • ketering za sve učesnike na terenu
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću

Uslovi koje je potrebno da laboratorija ispuni radi učešća:

 • Laboratorija ima dovoljno iskustva sa metodom merenja
 • Laboratorija ima na raspolaganju opremu
 • Laboratorija može da ispoštuje definisane rokove

 

Vesti : : News

 • NOVI Seminar - obuka

  VALIDACIJA PROCESA UZORKOVANJA I DOPRINOS U VREDNOVANOJ MERNOJ NESIGURNOSTI METODE - ZAHTEVI NOVOG IZDANJA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

  sreda, 30. septembar 2020. godine u 10.00 časova

  PRIJAVA (do 26. 09. 2020.)

  detaljnije.....

   

 • cover issue 23 en SR

  New IF 2019 0.407

  Vol .74, No. 3 je publikovan
  Vol. 74, No. 3 was published

  New Articles In Press 
  Novi radovi u štampi

  Aleksandra N. Jelić, Milica M. Sekulić, Marina R. Stamenović, Vukašin Đ. Ugrinović, Slaviša S. Putić
   
   
   hi 020
  Vladan R. Djurić, Violeta D. Mitić, Nebojša R Deletić, Marija D. Ilić, Bratislav M. Ćirković, Vesna P. Stankov-Jovanović

  hi 019

   
 • Cover 24 4 300

  New IF 2019 0.720

  Vol. 26, No 2 was published

   
 • Srpska akademija nauka i umetnosti i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu organizuju međunarodnu konferenciju

  elmina 2020Electron Microscopy of Nanostructures

  September 14–18, 2020,
  Belgrade, SERBIA

  Više detalja, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača po pozivu, na elmina.tmf.bg.ac.rs. Za detalje kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

   
 • ZGCorr

  Zagreb Corrosion Summer School

  Intended for both PhD students and practitioners from industry who want to learn more about corrosion and corrosion protection.
  July 13-15, 2020 

  Read more....

   
 • SCHOLARSHIPS in Sep 2020 

  The centre seeks applications to join the programme in September 2020 from talented graduates with an interest in machine learning research.

   
 • logo efce

  Carl Wagner Medal of Excellence in Electrochemical Engineering