email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Sampling 14

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

PT Sampling SHI 14 - 2023

14. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda
u svrhu hemijskih ispitivanja

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -

Restoran Mala Kolubara na reci, Savski nasip 7a, Novi Beograd

15. juni 2023. 


PRIJAVA


Preuzmite celokupan 
Program ispitivanja osposobljenosti


Provajder PT šeme
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Generalni sekretar: Dr Ivana Drvenica
Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Domaćin skupa
Restoran Mala Kolubara na reci Savski nasip 7a, Novi Beograd


Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka

Svojstvo koje se ispituje

Merenja

Potreban pribor

(A)

 • Temperatura ambijenta, °C
 • Temperatura vode, °C

Direktna merenja na samom mernom mestu

Termometar sa
Uverenjem o etaloniranju

(B)

 • pH (na aktuelnoj temperaturi)
 • Elektroprovodljivost na 20 °C, μS cm-1
 • Sadržaj kiseonika, mg L-1

Direktna merenja na samom mernom mestu

Oprema za merenje:

 • pH-metar
 • konduktometar
 • oksimetar

(C)

 • pH (22±3 °C),
 • Elektroprovodljivost na 20 °C, μS cm-1
 • Sadržaj kiseonika, mg L-1
 • BPK5 , mg OL-1
 • Sadržaj rastvorenih fosfata, mg L-1

Merenja u sopstvenim laboratorijama

Ambalaža za uzorkovanje

Transportni frižider

Izbor metode

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njeno osoblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (EN ISO 5667-6) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorija.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje  (standardne devijacije merenja, σpt) obaveza laboratorija je da:

(A) Parametri ispitivanja, sa oznakom A, mogu se izvoditi isključivo etaloniranim termometrima. Ovo su parametari ispitivanja, kod kojih je metrološka sledljivost od primarne važnosti. Laboratorije su u obavezi da pre uvodnog sastanka dostave organizatoru fotokopiju PRVE STRANE Uverenja o etaloniranju za termometar koji imaju nameru da ga koriste.

Laboratorije dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru, odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(B) Parametri ispitivanja, sa oznakom B, izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu.

Laboratorije dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(C) Parametri ispitivanja, sa oznakom C, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorije i ispituju rutinskim metodama.


Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.


PRIJAVA


Važni datumi

Prijava  do 10. juna 2023.
Uplata kotizacije  do 12. junaa 2023.
Dostavljanje podataka o učesnicima         do 12. juna 2023.
Stručni sastanak  15. juni 2023.
Uzorkovanje 15 juni 2023.
Dostavljanje rezultata najkasnije najkasnije do 10. jula 2023.
Završni izveštaj  najkasnije do 1. septembra 2023.

Komunikacija i prigovori laboratorija učesnica:

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijama koje mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor. Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorija.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorija, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.


KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35 000 RSD  + PDV i obuhvata:

 • Troškove organizacije,
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
 • Sertifikat za učesnike,
 • Osveženja za učesnike: radni doručak, kafa, sok… tokom uvodnog sastanka
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju završnog Izveštaja i Uverenja o učešću

 Sve ostale informacije nalaze se u Programu Ispitivanja osposobljenosti:

 Ukoliko ne vidite dokument pleuzmite ga klikom OVDE


PRIJAVA


 

Vesti : : News