email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar septembar 2023

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 22. septembra 2023. godine 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Interna kontrola kvaliteta i uporedna eksterna provera stručnosti su zahtevi tačke 7.7 standarda SRSP ISO/IEC 17025:2017 i odnose se na obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u svakodnevnom, rutinskom ispitivanju u laboratoriji.

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja uključuje aspekt interne i eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata u cilju "on- going" praćenja obavljenih ispitivanja sa aspekta procene performansi utvrđenih prvobitnom (inicijalnom) validacijom, koje su  udružene u vrednovanu mernu nesigurnost.

Podaci QC/QA su najpouzdaniji pokazatelj koji određuje "rok trajanja" studija validacije i vrednovane merne nesigurnosti analitičkih metoda.

Zahtevi  tačke 7.7 podrazumevaju osim klasičnih kontrolnih uzoraka kao što su slepe probe, ponovljena ispitivanja uzoraka i sertifikovani referentni materijali, nadzor nad opremom,  PT šeme/MLI testiranje i novine u potvrdama  kompetencija osoblja i ovlašćivanje personala primenom alata:

 • INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA (unutarlaboratorijska poređenja performansi zaposlenih)
 • TESTIRANJA BLIND (SLEPIH) UZORAKA (poznatih samo laboratorijskom supervizoru koji najbolje predstavljaju kvalitet ispitivanja samih realnih uzoraka u rutinskom radu)

Celovita kontrola kvaliteta sprovodi se ravnopravnom zastupljenošću svih relevantnih aspekata kontrole:

 • osoblje (testovi intralaboratorijska , blind uzorci),
 • merne opreme,
 • metrološke sledljivosti,
 • ponovljenih testiranja uzoraka,
 • korelacije analitičkih rezultata,
 • interlaboratorijska poređenja i PT šema.

Laboratorija mora sprovoditi mere interne kontrole kvaliteta i  učestvovati u pogodnim međulaboratorijskim poređenjima, pri  čemu se validnost rezultata oba tipa kontrole statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja (analize podataka) donose odluke o prikladnosti metoda za planiranu namenu, i/ili poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa finalnim zahtevom tačke 7.7 SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Ako se dogodi da su rezultati analize van prethodno definisanih kriterijuma, moraju se tretirati kao neusaglašeni posao i preduzeti adekvatne aktivnosti, korektivne mere, kako bi se sprečilo izdavanje nekorektnog rezultata ispitivanja.

 


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva,  kroz puno primera iz prakse i interaktivno izlaganje.

Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, obučen je za obezbeđenje validnosti rezultata i procenu performansi sopstvene laboratorije.


TEME SEMINARA

 1. Pregled treninga
 2. Interna kontrola kvaliteta - način da dokažete da su Vam rezultati dobri
 3. Interna kontrola kvaliteta - aspekti kontrole u praksi
 4. Interna kontrola QC uzorci i performanse koje pokazuju kvalitet rezultata ispitivanja
 5. Osnovi statistike u QC, Kontrolne karte
 6. Dnevna i periodična evaluacija podataka QC
 7. Druga primena podataka iz kontrole kvaliteta i kontrolnih karti
 8. Check list i QC/QA program

Radni primeri interne i eksterne kontrole u praksi:

 • Vežba 1 – IQC uz CRM na primeru određivanja Pb tehnikom AAS
 • Vežba 2 – Ispitivanje tačnosti i preciznosti uz CRM na primeru određivanja Hg mikrotalasnom digestijom/DMA-80
 • Vežba 3 – Selekcija parametara za IQC na primeru određivanja velikog broja pesticida
 • Vežba 4 – Dnevna i dugorčna interepretacija QC podataka na primeru HPK u vodi

 

Vesti : : News