Seminari - Stručne obuke : : Training Courses

Štampa

Ocena korisnika:  1 / 5

Zvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminari - Stručne obuke

Savez hemijskih inženjera redovno organizuje Seminare - Srtučne obuke iz sledećih oblasti:

 • Implementacija interne kontrole kvaliteta  u laboratorijama
 • Validacija metoda u laboratorijskij praksi.
 • Procena merne nesigurnosti
 • Ispitivanje i obrada rezultata međulaboratorijskim ispitivanjem
 • Zahtevi standarda SRPS ISO 15189 - akreditovani seminar za biohemičare i medicinare  koji  rade sa humanim materijalom
 • Procene parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda 
 • Implementacija tehničkih zahteva standarda ISO/IEC 17025:2006 u laboratorijskoj praksi  sa kursom za interne proverivače
 • Interna kontrola i verifikacija performansi opreme, u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2006
 • Uzorkovanje -Validacija procesa i procena merne nesigurnosti
 • Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda

Informacije o aktuelnom seminaru dostupne su OVDE, a pregled održanih seminara je dostupan OVDE.

Training Courses

Within the Program of advancing the laboratory services, since 2007 AChE of Serbia has organized several dozen training courses with more than 1000 participants, employed in laboratories of over 400 different companies and scientific research institutions. Training courses organized by AcheE of Serbia:

 • Implementation of Internal Quality Control in Laboratories
 • Method Validation
 • Estimation of Measurement Uncertainty
 • Evaluation of Interlaboratory Results
 • Requirements for Medical Laboratory Testing According to SRPS ISO 15189 standard
 • Estimation of parameters of analytical methods validation and revalidation
 • Internal control and verification performances of equipment according to ISO/IEC 17025:2006
 • Sampling-validation of process and measurement uncertainty estimation
 • Impementation of tecnical requiraments of ISO/IEC 17025:2006 and Internal audit course
 • Measurement uncertainty estimation of routine analytical methods