email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Plan treninga i PT šema u 2022.

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

 

PLAN TRENINGA SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA U 2022. GODINI

TEMA

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1.

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja, interna i eksterna kontrola kvaliteta, QC/QA, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

2.

Upotreba i evaluacija podataka  PT  šema,interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i  skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

3.

Metrološka sledljivost i  ciljna merna nesigurnost, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

4. 

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO 17025:2017. Tumačenje i primena u laboratorijskoj praksi prema odredbama ILAC G8/2019, Euralab TR /2017 i ISO Guide 98-4

x

5. 

Interne provere u kontekstu laboratorije - Kurs za interne proveravače, zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

x

6.

Kompetentnost osoblja u laboratoriji, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 Obuke i praćenje kompetentnosti

x

7.

Validacija softwera,  interna kontrola i verifikacija performansi opreme i međuprovera, zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017

x

8.

Validacija procesa uzorkovanja i doprinos uzorkovanja  u vrednovanoj mernoj nesigurnosti metode, zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

 

         

 

 

 

 

x

9.

Revalidacija analitičkih metoda ispitivanja (viši statistički kurs evaluacije karakteristika izvođenja metoda)  -zahtevi novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

 

         

 

 

 

 

x

 

PLAN PT ŠEMA UZORKOVANJA VODE I ZEMLJIŠTA /MERENJE BUKE - SHI PT U 2022. GODINI

PT ŠEMA

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1. PT Sampling SHI 11 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PT Sampling SH I12 UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PT Sampling SHI 13 UZORKOVANJE BAZENSKE VODE

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. PT Noise SHI 14 MERENJE BUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

X