email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Sampling 15

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PT Sampling SHI 15 - 2023

15. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja vode iz JEZERA u svrhu hemijskih ispitivanja

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -

Jezero Međuvršje, Restoran PLAŽA, Ovčar Banja

28. septembar 2023. 


PRIJAVA


Preuzmite celokupan 
Program ispitivanja osposobljenosti


Provajder PT šeme
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Generalni sekretar: Dr Ivana Drvenica
Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podugovarač za ispitivanja pogodnosti test materijala
ZJZ Čačak, ul. Kralja Petra br.8, 32000 Čačak
Akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025 (Akreditacioni broj 01-118 ATS)

Domaćin skupa
Restoran PLAŽA, Ovčar Banja, https://www.restoranplaza.rs 


Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka

Svojstvo koje se ispituje

Merenja

Potreban pribor

(A)

 • Temperatura vode, °C
 • pH
 • Rastvoreni kiseonik, mg L-1

Direktna merenja na samom mernom mestu

 • Termometar 
 • pH-metar
 • Oksimetar

(B)

 • pH
 • Rastvoreni kiseonika, mg L-1
 • Mutnoća
 • BPK5, mg OL-1
 • HPK, mg OL-1
 • Ukupni azot, mg L-1
 • Ukupni fosfor, mg l-1

Merenja u sopstvenim laboratorijama

 • pH-metar
 • konduktometar
 • oksimetar

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njeno osoblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (ISO 5667-3) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorija.
(A) Parametri ispitivanja, sa oznakom A, izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu.
Laboratorije dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.
(B) Parametri ispitivanja, sa oznakom B, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorije i ispituju rutinskim metodama.


Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.


PRIJAVA


Važni datumi

Prijava  do 19. septembra 2023.
Uplata kotizacije  do 23. septembra 2023.
Dostavljanje podataka o učesnicima         do 23. septembra 2023.
Potvrda termiba 26. septembar 2023.
Stručni sastanak  28. septembar 2023.
Uzorkovanje 28. septembar 2023.
Dostavljanje rezultata najkasnije najkasnije do 17. oktobra 2023.
Završni izveštaj  do kraja novembra 2023.

Komunikacija i prigovori laboratorija učesnica:

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijama koje mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor.

Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorija.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorija, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.


KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35 000 RSD  + PDV i obuhvata:

 • Troškove organizacije,
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
 • Sertifikat za učesnike,
 • Vožnja brodom do mesta uzorkovanja
 • Osveženja za učesnike: kafa, sok… tokom uvodnog sastanka; ketering
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju završnog Izveštaja i Uverenja o učešću

 Sve ostale informacije nalaze se u Programu Ispitivanja osposobljenosti:

 Ukoliko ne vidite dokument pleuzmite ga klikom OVDE


PRIJAVA