email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar - mart 2018

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Sledljivost i  ciljna merna nesigurnost -
zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025

održan 28. marta 2018. godine u 10.00 časova

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat

Zašto je seminar važan?

Sledljivost i target merna nesigurnost su  ključni tehnički zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025, i za koje je potrebno  dokazati ispunjenost i kompetentnost  akreditovane  laboratorije.

Sledljivost sa svim mogućim aspektima uspostavljanja, predstavlja jedini način za uporedivost rezultata merenja između laboratorija, neprekidnim lancem poređenja do nacionalnih i međunarodnih etalona.

Tačka 5.6  standarda koja se odnosi na sledljivost , mora biti dokumentovana za svaku metodu iz obima akreditacije, slično validacionim izveštajima i procenama merne nesigurnosti sa jasnim dokazima i obrazloženjem da je laboratorija dostigla i ovaj zahtev u praksi.

Target (ciljna)  merna nesigurnost se mora ustanoviti kao performansa metode u studiji procene merne nesigurnosti, i  predstavlja jedini pravi način de se proceni prihvatljivost izražene merne nesigurnosti metoda.

Kvalitet laboratorijskih rezultata je kompletno utvrđen tek ako:

  • pored dokaza o prikladnosti metode za planiranu namenu -iz validacione studije,
  • dokaza koliko su rezultati dobri -procenom i poređenjem rezultata u primenom koncepta merne nesigurnosti
  • postoji dokaz o uporedljivosti rezultata-sa svih aspekata ustanovljene sledljivosti

Kurs može da posluži kao dobra polazna literatura koja na jednom mestu nudi sve mogućnosti i novine u pristupima  koje laboratorija može primeniti prema potrebama i mogućnostima u svojoj praksi.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama(VSS), za :

  1. Uspostavljanje i demonstriranje sledljivosti u formi izveštaja po tačno ustanovljenim pristupima definisanim po:
    1. ILAC P-10:2002 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
    2. CITAC/EURACHEM Guide on Traceability oh Chemical Measurements
    3. EAL G12-Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standard
  2. Određivanje ciljne merne nesigurnosti i procenu prihvatljivosti merne nesigurnosti za    planiranu primenu metode definisano po EURACHEM/CITAC Guide –Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement, 2015

Učesnik koji je završio obuku i dobio sertifikat, biće obučen za uspostavljanje sledljivosti i određivanje ciljne (target) merne nesigurnosti kao performanse metode, kojim se upotpunjuju  zahtevi za kvalitet podataka dati u  validacionoj  studiji.


Teme kursa

Trening je zamišljen kao veza dve tematske oblasti SLEDJIVOSTI i CILJNE NESIGURNOSTI  kroz naslove u PPT delu i VEŽBE na konkretnim primerima iz laboratorijske prakse različitih analitičkih profila:

  1. Sledljivost rezultata merenja-uvod
  2. Strategija uspostavljanja sledljivosti
  3. Sistem klasifikacije u uspostavljanju sledljivosti
  4. Demonstriranje sledljivosti-primer iz prakse
  5. Target (ciljna) merne nesigurnost hemijskih merenja
  6. Vežbe

 

Vesti : : News

  • Seminar - obuka

    Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

    Petak 16. juni 2023. godine
    rok za prijavu 14. juni 2023.

    PRIJAVA   detaljnije.....

     
  • PT Sampling SHI 14 - 2023

    Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda
    u svrhu hemijskih ispitivanja

    Restoran Mala Kolubara na reci, Savski nasip 7a, Novi Beograd
    15. juni 2023. 

       PRIJAVA  Detaljnije...

     
     
  • Vol .77, No. 1 je publikovan
    Vol. 77, No. 1 was published

    New IF 2021 - 0.627

    New Articles In Press 

    Improvement of energy properties of lignocellulosic waste by thermochemical conversion into biochar

    Zorica Lopičić, Anja Antanasković, Tatjana Šoštarić, Vladimir Adamović, Marina Orlić, Jelena Milojković, Milan Milivojević

    Transfer of liquid and water vapour through knitted materials

    Antonija Petrov, Goran Čubrić, Ivana Salopek Čubrić
     
     
  • Vol. 29, No 3 was published

     

  • 10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development i

    6th World Conference on ADMET and DMPK
    Beograd, 4-6. septembar 2023. 


    6th European Summer School on Drug Development 
    Beograd, 2. i 3. septembar 2023

    U organizaciji International Association of Physical Chemists – IAPC i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
    Za mogućnosti povoljnije kotrizacije kontaktirati: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

    Detaljnije informacije i program

     
     
  • Pogedajte Plan treninga i PT šema
    Saveza hemijskih inženjera za 2023.

     
  •  

    Serija od 8 Vebinara
    Vebinari su besplatni uz obaveznu registraciju

    Detaljnije...