email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar, decembar 2016

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Seminar - obuka

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
održan 14. decembar 2016. godine
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat


Zašto je seminar važan?

Pored interne kontrole kvaliteta, uporedna eksterna provera stručnosti je zahtev tačke 5.9 standarda ISO/IEC 17025. Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja uključuje aspekt interne i eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata u cilju praćenja obavljenih ispitivanja i dodatnih analiziranja. Celovita kontrola kvaliteta sprovodi se ravnopravnom zastupljenošću svih relevantnih aspekata kontrole:

 • osoblje (testovi intralaboratorijska poređenja i provera stručnosti),
 • merna oprema,
 • sledljivost,
 • ponovljena testiranja uzoraka,
 • korelacija analitičkih rezultata,
 • interlaboratorijska poređenja i PT šeme.

Laboratorija mora sprovoditi mere interne kontrole kvaliteta i  učestvovati, ili sama organizovati međulaboratorijska poređenja, pri  čemu se validnost rezultata oba tipa kontrole statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja, donose odluke o prikladnosti metoda za planiranu namenu, i/ili poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja.
Ako se dogodi da su rezultati analize van prethodno definisanih kriterijuma, moraju se preduzeti adekvatne aktivnosti kako bi se sprečilo izdavanje nekorektnog rezultata ispitivanja.

Šta seminar obuhvata?
Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva kroz puno primera iz prakse. Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, obučen je za obradu rezultata međulaboratorijskih ispitivanja i procenu rezultata sopstvene laboratorije.

Teme

 1. Pregled treninga
 2. Interna kontrola kvaliteta - način da dokažete da su Vam rezultati dobri
 3. Interna kontrola kvaliteta - aspekti kontrole u praksi
 4. Interna kontrola QC uzorci i performanse koje pokazuju kvalitet rezultata ispitivanja
 5. Osnovi statistike u QC, Kontrolne karte
 6. Dnevna i periodična evaluacija podataka QC-analiza trendova
 7. Druga primena podataka iz kontrole kvaliteta i kontrolnih karti
 8. Check list i QC/QA program

 Radni primeri interne i eksterne kontrole u praksi - 7 Vežbi

 • Vežba 1 –   IQC uz CRM na primeru određivanja Pb tehnikom AAS
 • Vežba 2 –   Kako započeti IQC na primeru Alkalitet u vodi
 • Vežba 3 –   Ispitivanje tačnosti i preciznosti uz CRM na primeru određivanja Hg mikrotalasnom digestijom/DMA-80
 • Vežba 4 –   Selekcija parametara za IQC na primeru određivanja velikog broja pesticida
 • Vežba 5 –   Dugoročna evaluacija KK i ocena trendova na primeru  slepih proba. Određivanje LOD.
 • Vežba 6 –   Dugoročna evaluacija KK i ocena trendova na primeru HPK u vodi –X karta.
 • Vežba 7 –   Dnevna ocena kontrolnih vrednosti na primeru ispitivanja prirodnog uzorka u duplikatu  r -karta

KO SPROVODI OBUKU?
Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori u okviru projekta Evropske unije koji sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru Eurohealth Group, kao podršku unapređenja laboratorijiskih usluga u Srbiji, Nenad Kostić spec. san. hemije i Marija Rakićević, dipl.hem. za istraživanje i razvoj.

Nenad Kostić, spec. san. hemije, ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet,
odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001

Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja; Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025  - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189 - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji -  2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 – 2016. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti 2008 – 2016. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 – 2016. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inžinjer kontrole kvaliteta
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2016. SHI, Beograd


CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (+20 % PDV) i uključuje:

 • jenodnevnu obuku
 • knjigu
 • ostale štampane materijale (testove, vežbe, zadatke itd.)
 • sertifikat
 • ručak i osveženje tokom dve pauze

NAPOMENA
Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse hemijskih laboratorija za životnu  sredinu i hranu , ali je koncept univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025.


 

Za sva dodatna obaveštenja u vezi seminara koje Savez organizuje, molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd, 
tel: 011 3240 018, 063 701 4393, 063 701 4383, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vesti : : News