email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Priča o elektrohemijskom skladištenju energije

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE

ima čast da Vas pozove na VEBINAR pod nazivom

Priča o elektrohemijskom skladištenju energije

Predavač
Dr Branimir Grgur, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Datum: 15. decembar 2023. u 12:00
Mesto: Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98821525144
 


Kratka biografija predavača:

Prof. dr Branimir Grgur je rođen 1965 g. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je 1992 g. na Tehnološko-metalurškom fakultetu (TMF). Magistrirao je 1994 g. Doktorirao je 1999 g. na TMF-u. Za istraživača saradnika-mladi talenat izabran je 1992 g., za asistenta 1995 g. U zvanje docenta 2000 g., 2005 g. vanrednog profesora, a 2010 u zvanje redovnog profesora iz oblasti Elektrohemija. Tokom 1996-1998 g. boravio je na usavršavanju u Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Berkeley, SAD kao i na postdoktorskim studijama 2000 god. u istoj laboratoriji. 2018 g. izabran je za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS). U studiji Univerziteta Stanford od 2020 g. se konstantno nalazi na listi 2% najbolјih svetskih naučnika za sveukupni rad. Autor je i koautor većeg broja naučnih radova 178, a sa SCI liste: 133 u časopisima kategorije M20, 14 predavanja po pozivu na konferencijama, kao i većeg broja naučnih saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima. Koautor je monografije vodećeg međunarodnog značaja: monografije nacionalnog značaja, i tri univerzitetska udžbenika. Prema SCOPUS-u citiran je 5957 puta sa h indeksom 36. Bio je rukovodilac (23) i učesnik (29) naučnih projekata i projekata saradnje sa privredom. Za svoj naučno-istraživački rad dobio je 7 nagrada na međunarodnom nivou, kao i 19 nagrada na domaćem nivou, od čega i Medalјe i diplome Srpskog Hemijskog Društva za “Trajan i izvanredan doprinos nauci”, 2022.

Vesti : : News