Seminar novembar 2019

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan u sredu, 27. novembar 2019. godine 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Pored interne kontrole kvaliteta, uporedna eksterna provera stručnosti je zahtev tačke 7.7 standarda SRSP ISO/IEC 17025:2017 i odnose se na obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u svakodnevnom, rutinskom ispitivanju u laboratoriji.

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja uključuje aspekt interne i eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata u cilju praćenja obavljenih ispitivanja sa aspekta procene performansi utvrđenih prvobitnom (inicijalnom) validacijom, koje su i udružene u vrednovanu mernu nesigurnost.

Zahtevi  tačke 7.7 podrazumevaju osim klasičnih kontrolnih uzoraka kao što su slepe probe, duplikati i sertifikovani referentni materijali, nadzor nad opremom i PT šeme/MLI testiranje i novine u potvrdama  kompetencija osoblja i ovlašćivanje preko:

Celovita kontrola kvaliteta sprovodi se ravnopravnom zastupljenošću svih relevantnih aspekata kontrole:

Laboratorija mora sprovoditi mere interne kontrole kvaliteta i  učestvovati u pogodnim međulaboratorijskim poređenjima, pri  čemu se validnost rezultata oba tipa kontrole statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja (analize podataka) donose odluke o prikladnosti metoda za planiranu namenu, i/ili poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa finalnim zahtevom tačke 7.7 SRPS ISO/IEC 17025:2017.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva kroz puno primera iz prakse. Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, obučen je za obradu rezultata međulaboratorijskih ispitivanja i procenu rezultata sopstvene laboratorije.


Teme i vežbe 

  1. Pregled treninga
  2. Interna kontrola kvaliteta - način da dokažete da su Vam rezultati dobri
  3. Interna kontrola kvaliteta - aspekti kontrole u praksi
  4. Interna kontrola QC uzorci i performanse koje pokazuju kvalitet rezultata ispitivanja
  5. Osnovi statistike u QC, Kontrolne karte
  6. Dnevna i periodična evaluacija podataka QC
  7. Druga primena podataka iz kontrole kvaliteta i kontrolnih karti
  8. Check list i QC/QA program

Radni primeri interne i eksterne kontrole u praksi - 5 Vežbi