Seminar Novembar 2017

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Procena parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda
1. novembar 2017. godine u 10.00 časova

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat

Zašto je seminar važan?

Kada se izvrši neka promena u validovanim/standardizovanim metodama, uticaj tih promena treba dokumentovati i ako je pogodno, treba izvršiti novu validaciju. Važno je pouzdano znati da li izmene odgovaraju području primene metode, parametrima i limitima.
Seminar – obuka namenjen je zaposlenima u analitičkim laboratorijama, prevashodno onima koji poseduju znanja iz validacije metoda.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku analitičara, kroz teorijsku prezentaciju i vežbe na primerima iz prakse. Na seminaru će biti prezentovani različiti pristupi kalkulacija i ocena: