Seminar mart 2021

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

NOVI Seminar - obuka

Validnost analitičkih metoda na osnovu procene parametara validacije i revalidacija– zahtevi  standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan u četvrtak 11. mart 2021. godine u 10.00 časova


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Kada se izvrši neka promena u validovanim / standardizovanim metodama, uticaj tih promena treba dokumentovati i ako je pogodno, treba izvršiti novu validaciju. Važno je pouzdano znati da li izmene odgovaraju području primene metode, parametrima i kriterijumima prihvatljivosti i u kom obimu je revalidacija neophodna.

Standard SRSP ISO /IEC 17025:2017, kao osnovnu novinu u svom 3. izdanju podrazumeva koncept razmišljanja bazirano na riziku. Rizike kao prilike za poboljšanje je neophodno proceniti i za metode koje imaju neadekvatne performanse izvođenja tj. zahtevaju poboljšanja ili spadaju u  nevažeće metode (tačka 7.2).

Seminar – obuka namenjen je zaposlenima u analitičkim laboratorijama, prevashodno onima koji poseduju osnovna znanja iz validacije metoda.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku analitičara, kroz teorijsku prezentaciju i vežbe na primerima iz prakse. Na seminaru će biti prezentovani različiti pristupi kalkulacija i  evaluacija parametara validacije/verifikacije kao i procena rizika za “sporne” metode: