Seminar - mart 2019

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi
Male promene-veliki posao

održan u utorak 26. i sredu 27. mart 2019. godine u 10.00 časova

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Ovaj kurs je sveobuhvatan pregled zahteva novog međunarodnog standarda koji se odnosi na zahteve za kompetentnost laboratorija, i to poređenjem sa starom verzijom po principu Gap analize i primenom koncepta procene rizika i prilika na zahteve na kojima to ima smisla.

Standard je predstavljen procesno baziranim pristupom i objašnjenjima novih koncepata:


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Trening je zamišljen kao dvodnevna obuka  korišćenjem kombinacije interaktivnih diskusija i predavanja dopunjenih grupnim vežbama. Učesnici će dobiti ideje/nacrte dokumenata za sopstvenu laboratorijsku praksu.


PROGRAM OBUKE - TEMATSKE CELINE:

I DAN

II DAN

 PROGRAM OBUKE - GRUPNE VEŽBE:

  1. Gap analiza standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017
  2. Izjava o nepristrasnosti i poverljivosti rukovodstva / zaposlenih
  3. Procena rizika po nepristrasnost i poverljivost
  4. Check lista provere posmatranjem i evaluacija kompetentnosti osoblja
  5. Procena rizika mera kontrole uslova sredine
  6. Procena rizika programa etaloniranja
  7. Zahtev za nabavku CRM (odabir, kontrola, provera, verifikacija isporučioca)
  8. Procena rizika podugovaranja
  9. Primena merne nesigurnosti na rezultat (pravila odlučivanja)
  10. Procena rizika frekvencije eksterne kontrole

NA KOGA SE TRENING ODNOSI?

Trening je zamišljnen kao pomoć u implementaciji nove verzije standarda za laboratorijsko osoblje sa i bez iskustva u poslovima akreditacije.