Seminar, maj 2017

Štampa

Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
24. maj 2017. godine

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat


Zašto je seminar važan?

Alternativni pristupi procene merne nesigurnosti su brojni, sa prednostima i manama i biraju se prema prirodi analitičke metode u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje kako bi se dostigli zahtevi za kompetentnost prema SRPS ISO /IEC 17025.

Postavlja se pitanje i u laboratorijama sa iskustvom u ovoj oblasti, koji je pristup pravi i kada je procenjena merna nesigurnost kompletna?

Kurs može da posluži kao dobra polazna literatura koja na jednom mestu nudi sve mogućnosti i novine u pristupima koje laboratorija može primeniti prema potrebama i mogućnostima u svojoj praksi.

Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za procenu nesigurnosti i pored već poznatih NORDTEST I EURACHEM pristupa koje smo obradili na prvom kursu. Materijal se bazira na:

Sve navedene reference su potpuno u skladu sa EURACHEM CITAC /GUIDE Third Edition.

Seminar obuhvata procenu da li je dobijena merna nesigurnost realna u poređenju sa metodološkim performansama iz validacije, rezultata IQC i  rezultata PT šema.

Učesnik koji je završio obuku i dobio sertifikat, biće obučen za samostalnu procenu merne nesigurnosti svojih rezultata ispitivanja. 


Teme seminara


Vežbe

Po hemijskim principima (volumetrija, gravimetrija, HPLC, spektrofotometrija, ...), kao i za mikrobiloška ispitivanja


Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse hemijskih i mikrobioloških laboratorija za ispitivanje  životne sredine i hrane, ali je statistički koncept univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025.