email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Sampling 10

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PT Sampling SHI 10 - 2021

10. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -


PRIJAVA

Planirano mesto i datum međulaboratorijskog uporednog merenja:
Restoran Klub Talija, Savski kej bb, Beograd, 16. septembar 2021. 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, koja može uticati na bezbednost učesnika i/ili nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane biti blagovremeno informisane.


Preuzmite celokupan Program Ispitivanja osposobljenosti
Provajder PT šeme
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
Kontakt osoba: Generalni sekretar, Ivana Drvenica
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Domaćin skupa
Restoran Klub Talija, Savski kej bb, Beograd


Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka

Svojstvo koje se ispituje

Merenja

Potreban pribor

(A)

 • Temperatura ambijenta, oC
 • Temperatura vode, oC

Direktna merenja na
samom mernom mestu

Termometar sa
Uverenjem o etaloniranju

(B)

 • pH (na aktuelnoj temperaturi),
 • Elektroprovodljivost, (20 oC), μS / cm
 • Sadržaj kiseonika, mg / L

Direktna merenja na
samom mernom mestu

Oprema za merenje:

 • pH-metar
 • konduktometar
 • oksimetar

(C)

 • pH (22 ± 3 oC),
 • Elektroprovodljivost (20 oC), μS / cm
 • Sadržaj kiseonika, mg / L,
 • BPK5, mg O2/L,
 • Sadržaj fosfata (rastvorni) mg / L)

Merenja u sopstvenim
laboratorijama

 • Ambalaža za uzorkovanje
 • Transportni frižider

Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.


PRIJAVA


Važni datumi

Prijava  do 8. septembra 2021.
Uplata kotizacije  do 13. septembra 2021.
Dostavljanje podataka o učesnicima         do 10. septembra2021.
Stručni sastanak  16. septembra 2021.
Uzorkovanje 14. septembra 2021.
Dostavljanje rezultata najkasnije do 4. oktobra 2021.
Završni izveštaj  do 8. oktobra 2021.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 27.000,00 RSD + PDV i uključuje

 • Troškove organizacije
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu
 • Sertifikat za učesnike
 • Osveženje za učesnike (radni doručak, kafa, sok, .... )
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću

Uslovi koje je potrebno da laboratorija ispuni radi učešća:

 • Laboratorija ima dovoljno iskustva sa metodom merenja
 • Laboratorija ima na raspolaganju zahtevanu opremu
 • Laboratorija može da ispoštuje definisane rokove

 

Sve ostale informacije nalaze se u Programu Ispitivanja osposobljenosti


PRIJAVA


 

Vesti : : News