email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Plan treninga 2021.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PLAN TRENINGA SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA 2021. GODINA

 (plan je orijentacioni i podložan izmenama, u skladu sa epidemiološkom situacijom)

 

TEMA
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
1. Validnost metoda na osnovu procene parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda – zahtevi  standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017
x
2. Upotreba i evaluacija podataka PT šema, interlaboratorijskih, intralabora­torijskih poređenja i skrivenog (blind) uzorkau svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije - zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 NOVO!!!
x
3. Zahtevi za kompetentnost osoblja i praćenje kompetencija u analitičkim laboratorijama NOVO!!!
x
4. Interne provere u kontekstu laboratorije - Kurs za interne proveravače - u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017
x
5. Vrednovanje merne nesigurnosti analitickih metoda ispitivanja (pridruživanje merne nesigurnosti analize i uzorkovanja)- u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017
x
6. Metrološka sledljivost i  ciljna merna nesigurnost  - zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017
x
7. Izjava o validnosti metode na osnovu procene parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda – zahtevi  standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017
x
8. Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO 17025:2017 Tumačenje i primena u laboratorijskoj praksi prema odredbama LAC G8/2019, Euralab TR /2017 i ISO Guide 98-4 NOVO!!!
x
9. Zahtevi za kompetentnost osoblja i praćenje kompetencija u analitičkim laboratorijama NOVO!!!
x

Vesti : : News