email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Plan uzorkovanja 2021

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PLAN PT ŠEMA UZORKOVANJA U 2021. GODINI

(plan je orijentacioni i podložan izmenama, u skladu sa epidemiološkom situacijom)

 

PT ŠEMA

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

1.    PT Sampling SHI 8    Uzorkovanje površinske vode
X
 
 
 
 
 
 
2.    PT Sampling SHI 9    Uzorkovanje zemljišta
 
X
 
 
 
 
 
3.    PT Sampling SHI 10  Uzorkovanje otpadne vode
 
 
 
 
 
X
 
4.    PT Sampling SHI 11  Uzorkovanje vode za piće
 
 
 
 
 
 
X

 

Vesti : : News